Miasto
 
Alwernia
Dekanat
Babice
Diecezja
 
krakowska
Kod pocztowy
 
32-566
Telefon
 
0-12/2831370
Ulica
 
Regulice 183
Województwo
 
małopolskie
Adres pocztowy
 
J.Piwowarczyk(at)diecezja.krakow.pl
info: znaki (at) zastąp @
Msze Święte
 
  Niedziela
-07:00
-09:00
-11:00
-16:00
 
Dni powszednie
-18:00 sobota
-17:00 sobota w okresie X - III godzina
 
Wypełnij co najmniej jedno pole: Miejscowość, Dekanat, Diecezja, Województwo, kod pocztowy lub Kraj a następnie kliknij przycisk ~Szukaj~

Miejscowość
Parafia pod wezwaniem
Diecezja
Dekanat
Kod pocztowy
Województwo
Kraj

Parafia REGULICE pw. Św. Wawrzyńca

 

Jeśli należysz do parafii wpisz się do księgi gości. Wpisy po akceptacji administratora będą opublikowane